Zahrnuje:

  • ke zpracovanému účetnictví nebo daňové evidenci vypracujeme roční daňové přiznání k dani z příjmů, přiznání k silniční dani, majetkovým daním aj.
  • mimo daně, zpracované v rámci agendy účetnictví nebo daňové evidence, vyhotovíme daňová přiznání i z dokladů připravených klientem. Může jít např. o příležitostné příjmy, pronájmy a jíné.