Agenda účetnictví zahrnuje:

  • kontrolu předaných dokladů a jejich setřídění
  • zpracování dokladů v podvojném účetnictví
  • zpracování předepsaných účetních knih, tj. účetního deníku, hlavní knihy, evidence pohledávek, závazků a majetku
  • roční závěrkové operace, tj. odpisy majetku, rezervy, leasing
  • přehledy dle potřeb klienta
  • zpracování daňového přiznání DPH včetně příloh, případně souhrnné hlášení nebo přenesení daňové povinnosti
  • účetní poradenství

Nepřejete-li si odnášet dokumentaci mimo firmu, jsme připraveni zpracovat účetnictví přímo u Vás.

Po ukončení účetního období klient přebírá setříděné doklady za příslušné období, povinné účetní sestavy a kopie daňových přiznání, vše k archivaci.