Agenda daňové evidence (jednoduchého účetnictví) zahrnuje:

  • kontrolu předaných dokladů a jejich setřídění
  • zpracování dokladů v deníku
  • zpracování evidence pohledávek. závazků a majetku
  • roční závěrku, tj. odpisy majetku, leasing
  • zpracování daňového přiznání DPH včetně příloh, případně souhrnné hlášení nebo přenesení daňové povinnosti

Nepřejete-li si odnášet dokumentace ke zpracování, zpracujeme (vyhotovíme) vše přímo u Vás.

Po ukončení účetního období klient přebírá setříděné doklady za příslušné období, povinné sestavy a dále kopie daňových přiznání k archivaci.